Kratka analiza knjige: Živi sretno – 86 smjernica o sreći i mudrosti života

0
62

Sreća (arap. hena’, se'adeh, hubur, fereh, ibtihadž, inbisat) je psihičko stanje potpunog zadovoljstva i smirenosti, zasnovano na duševnom miru i skladu u odnosima prema vanjskom svijetu.

Aristotel se jedne prilike zapitao: “Koje je najviše dobro koje čovjek može postići svojim trudom?” Nakon ispitivanja, shvatio je da se i obični ljudi i najbolji ljudi slažu da je sreća najviše dobro. Međutim, razišli su se po pitanju njene suštine. Upravo ova knjiga, sa aspekta islamske vjere, našim čitaocima može ponuditi jedan sveobuhvatan i mogući odgovor koji mogu pronaći kroz same naslove smjernica, npr.: Korijeni nesreće, Garancija sreće, Daleko od iluzija, Spas, a ne uspjeh, Ojačaj kretanje ideja i osjećaja, Prevaziđi i prevladaj strah od sreće i td.

Autor je predstavio 86 smjernica i svaka od njih priča svoju priču ali na takav način da ih slobodno možemo posmatrati kao izvjesno “ogledalo” našeg duhovnog, trenutnog stanja. One su koncipirane kao jedna vrsta duhovnog dnevnika gdje ispod svake od njih je ostavljen prostor da i sami proširimo navedenu smjernicu ili navedemo neko lično iskustvo koje može biti od pomoći nekom za koga mislimo da mu fali “samo malo sreće”. Autor je vješto izbjegao takstativno nabrajanje tuđih mišljenja kakvim obiluje literatura na polju popularne psihologije, nego je to nadomjestio ličnim iskustvima na ovom polju i lijepo ih povezao sa vrhovnim principima Kur'ana i sunneta Poslanika, a.s. Kompletan sadržaj knjige nam može poslužiti da, u ovim “komercijalnim” trenucima, gdje je sve podređeno zadovoljstvu ali ne i sreći, preispitamo svoj stav prema ovoj uzvišenoj emociji i da je u nama samima pokušamo dovesti u prvi plan.

Islam kao cjelokupni sistem načina i života, nudi čovjeku sreću i na dunjaluku i na ahiretu. Plemeniti Kur'an govori o sreći izravno na više mjesta. Štaviše, ovi ajeti su smjernice koji pojašnjavaju šta je to sreća i njen najuzvišeniji oblik blaženstvo. Naprimjer: Onome ko čini dobro, bilo muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (An-Nahl, 97.)

Analitičar: Alena Demirović

Autor: ‘ABDU-L-KERIM BEKKAR

Prijevod: Afan Latić & Azra Pepić

Izdavač: Medresa “Mehmed Fatih” Podgorica

 

Author: Lena Demirovic