Foto: Google

Da li Novi Pazar ima plan zaštite od požara za područje grada? Ovakav plan bi uređivao sastav organizacijskih i tehničkih mjera te utvrđivao konkretni odnos i obaveze pojedinih subjekata na području grada Novog Pazara. Podsjećamo vas da Grad Novi Pazar nije u septembru, 2018. godine imao plan zaštite niti adekvatnu vatograsnu opremu kako bi se spriječio požar u naselju Bor te spasile žrtve, niti je u februaru ove godine mogao da spriječi požar u kojem je totalno oštećeno 5 stanova.

Poznato nam je kakvom vatrogasnom opremom raspolaže grad Novi Pazar. Od starog kamiona do drvenih merdevina, bez dušeka, pa do malog broja vatrogasnih jedinica je samo niz problema kada je u pitanju adekvatno vatrogasno društvo ovog grada. Da bi bili spremni i zaustavili požar te smanjili broj žrtava za jedno gradsko vatrogasno društvo te uporedjujuci sa drugim gradovima i po veličini grada Novog Pazara potrebna su najmanje 15 stalno zaposlena vatrogasca u jednoj smjeni te sljedeća oprema:
-komandno-napadno vozilo sa autocisternom
-vozilo za gašenje vodom, pjenom i prahom
-vozilo za tehničke intervencije s kranom
-vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje
-automobilske merdevine radne visine do 30 m
-teleskopska hidraulična platforma radne visine do 42 m
-vozilo za gašenje požara šuma i raslinja
Do sada grad je od vlade Srbije dobio jedno vatrogasno vozilo te se iščekuje ispostava još jednog do kraja marta ove godine.

Odgovornost pada i na gradjane Novog Pazara koji trebaju da zahtjevaju od nadležnih organa pored adekvatnog vatrogasnog društva i opreme da se svaki od nas edukuje o preventivi požara kako bi naše škole, kancelarije, kuće, stanovi, vikendice i imanja bile zaštićene od požara. Naša opština i njeno rukovodstvo treba da se potrudi te da poboljša stanje u našem društvu i da organizuje uz pomoć nevladinih organizacija i ostalih ustanova edukaciju stanovništva o opasnosti i rizicima nastanka požara i mjere zaštite od istog. Isto to rukovodstvo bi trebalo da uspostavi regionalnu saradnju sa gradovima koji već imaju razvijeno i adekvatno vatrogasno društvo i edukativni program te se iskoristi njihovo već stečeno iskustvo i znanje. Plan je itekako potreban i gradjani su ti koji moraju da se angažuju uz pomoć nadležnih organa kako bi se jedan napravio i sproveo.

 

Pozar Feb 2019

OSTAVITI ODGOVOR