Foto: NPO

U okviru projekta ,”INKLUZIVNA AKADEMIJA” otpočelo je sprovođenje radionica psihološkog osnaživanja mladih sa invaliditetom/intelektualnim smetnjama, a sve sa ciljem osposobljavanja i uključivanja mladih u proces rada. Projekat ,,INKLUZIVNA AKADEMIJA” je deo programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju – SDC.

Tokom prošlog vikenda ekipa NPO je imala priliku da prisustvuje radionici koja obuhvata grupne aktivnosti likovnog i muzičkog karaktera a koje UPNP organizuje. Cilj ovih edukativno-kreativnih radionica doprinosi poboljšavanju svakodnevnog funkcionisanja i unapređenju psihomotornog razvoja djece sa intelektualnim smetnjama i invaliditetom. Projektne aktivnosti takođe doprinose poboljšavanju kvaliteta odrastanja djece i njihove socijalizacije.

Author: Lena Demirovic