foto: Google

Roditelji danas zaboravljaju na lijepe manire i lijepo ponašanje te pritom ne shvataju da djeca koja nauče od malena biti brižna i pažljiva, sigurno će jednog dana kada odrastu da se brinu o svojoj familiji, pa tako i o svojim starijim roditeljima.

Prva i pri tom najvažnija zajednica u kojoj dijete odrasta je familija i u njoj se djeca uče bontonu a to rade posmatranjem svojih roditelja. Tako da učenjem porodičnih običaja i rituala roditelji uče djecu da se pozdrave kad se ulazi u kuću ili kada neko dolazi, da nije lijepo da se priča sa punim ustima za vrijeme obroka, te da nije lijepo prekidati nekog kada se priča, itd.

Moramo napomenuti da danas mnogi roditelji ne shvataju važnost bontona pa potom ne razumiju svoju ulogu u ovakvom odgoju. Ne možete očekivati dijete da ustupi svoje mjesto u autobusu starijoj ili nemoćnoj osobi ako vi kao roditeilj to ne uradite pred njima.

Roditeljima je veoma bitno da dijete prati lijepo ponašanje i manire u javnosti ali ponekad to nije moguće jer možda se previše očekuje od djeteta koje nije dovoljno staro da razumije šta se očekuje od njega. Treba se prilagoditi starosti djetata i tako planirati vanjske aktivnosti. No slobodno možemo reći da ako je dijete starije a i dalje neposlušno onda nešto ne radimo kako treba i trebamo da tražimo grešku u odgoju i da je ispravimo.

Najvažnjie kod djece je da im se pruži podrška i da se ohrabre a najbolji način da se djeca nauče bontonu je kroz zabavu. Roditelji trebaju da imaju smisla za humor i da shvate da će se neprijatnosti u javnosti dogoditi i ponoviti a trenutci sramote u tom momentu će biti povod šale za prepričavanje u budućnosti.

 

foto: Google

Author: Lena Demirovic

OSTAVITI ODGOVOR