foto: Google

„E2E – Znanjem do posla“ je ikluzivna akademija koju finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju – SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CONSULT.

Otpočele su aktivnosti projekta INKLUZIVNA AKADEMIJA koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar sa partnerima : Kancelarija za mlade Novi Pazar,  Centar za socijalni rad Novi Pazar i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Novi Pazar.

Projekat je namenjen mladima od 15 do 35 godina sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom. Projekat ima za cilj pomoći mladima sa invaliditetom/smetnjama u razvoju da steknu neophodne veštine i znanje da se uključe u proces rada i steknu praksu za određena zanimanja u skladu sa njihovim mogućnostima i preferencijama. Trajanje programa 12 meseci. Broj mesta ograničen.

Program INKLUZIVNA AKADEMIJA obuhvata:

  • Profesionalna orijentacija za odabrane učesnike
  • Procena tržišta rada i prilagođavanje profesionalne orijentacije učesnika

OBUKA u trajanju od 6 meseci, koja obuhvata kurseve :

  • Lične kompetencije,
  • Profesionalne kompetencije,
  • Sticanje praktičnih veština (obuka za rad na računaru)
  • Za svaki uspešno završen kurs učesnik dobija sertifikat.

STRUČNA PRAKSA u trajanju od 4 meseca – mogućnost biranja jedne od pet firmi u kojoj će se praksa vršiti. Učesnicima su obezbeđeni prevoz i obrok kao i ukoliko postoji potreba, radni asistenti za vreme trajanja stručne prakse.

U toku trajanja projekta učesnicima će biti dostupno  i:

  • Karijerno savetovanje – mogućnost individualnog savetovanja učesnika tokom projekta
  • Pravna pomoć i usluga posredovanja – mogućnost individualne pravne pomoći i posredovanja u toku projekta

Author: Lena Demirovic

OSTAVITI ODGOVOR