Foto: Google

Internet djeci može poslužiti kao sredstvo za komunikaciju i pri učenju ako se pametno koristi. Preporučljivo je popričati s djecom o internetu i utvrditi pravila njegovog korištenja. Kompjuteri koji imaju pristup internetu uvijek se trebaju držati na vidljivom mjestu. Djeci treba pomoći da sami razviju potreban oprez pri korištenju interneta. Prema tome interes roditelja i njihova uključenost u dječije aktivnosti pri korištenju interneta su najbolji način zaštite.

Djeca se priključuju na internet pomoću ličnog kompjutera, mobilnih telefona i konzola za igrice kod kuće, u školi, kod prijatelja i u internet kafićima. Koriste internet pri rješavanju domaćih zadaća, igraju razne igrice koje im omogućava internet servis, pišu blogove, šalju poruke i elektronsku poštu. Internet djeci omogućava druženje, kreativnost i zabavu, ali pritom je veoma bitno napomenuti njegovo pametno korištenje koje podrazumijeva donošenje pametnih odluka i izbjegavanje opasnih situacija. Roditelji treba da prihvate nove moderne tehnologije i prednosti koje one donose i da uče zajedno sa svojom djecom i budu upoznati s načinom kojim se koristi internet.

Roditeljima se preporučuje da ne budu previše kritični i prestrogi pri zabranama i ograničavanjima korištenja interneta jer može se dogoditi da ga vaše djeca počnu koristiti u tajnosti i bez vaše kontrole. Vrlo je bitno da djeca znaju kako ne bi trebali vjerovati svemu što pročitaju na internetu.

Navodimo nekoliko savjeta koji vama i vašoj djeci mogu pomoći pri korištenju interneta.

 • Razgovarajte sa djecom jer nije rešenje da im se zabrani internet i društvene mreže.
 • Isto kako pratite vašu djecu u realnom životu.
 • Morate ih takođe pratiti šta rade na internetu.
 • Djecu treba uputiti kako da koriste internet i društvene mreže.
 • Djeci se mora objasniti da su ista pravila u realnom i digitalnom svijetu.
 • Roditelji treba da ozbiljno shvate probleme svoje djece, jer i problemi na društvenim mrežama su stvarni.
 • Svaki roditelj treba sa se upozna sa temama koje se tiču bezbjednosti djece na internetu.
 • Obratite pažnju na svoju djecu jer simptomi digitalnog nasilja su vidljivi kao i simptomi gripa.
 • Djeci treba objasniti da je i Facebook medij i da na njoj nema privatnosti.
 • Djecu treba upozoravati na opasnosti koje vrebaju sa interneta, pogotovo da ljudi sa kojima komuniciraju preko interneta mogu da koriste lažni identitet.
 • Roditelji treba da savjetuju djecu kako da se zaštite pri korištenju društvenih mreža.

Author: Lena Demirovic