Izviđači su samostalno, dobrovoljno, nepolitičko, neprofitno udruženje, otvoreno za sve bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost.izvidaci2

1955. godine javila se ideja za osnivanje Saveza izviđača u Novom Pazaru. U Osnovnu školu „Rifat Burdžović Tršo“ je došao da radi Milan Janković, nastavnik matematike, i školovani instruktor iz Saveza izviđača Srbije. On je formirao prvu četu koja je brojala tridesetak članova 1955. godine. Prvi članovi ove organizacije bili su: Raco Senić, Salih Prištevac, Dragan Vesić, Vojo Rosić, Vehbo Slezović, Meko Bogućanin, Nihad Župljanin, Ismet Redžović, Muharem Radetinac Raff, Hadija Mušović, Ljiljana Stefanović, Ljubinka Pajići i dr.izvidaci

Raspadom bivše Jugoslavije i izviđaštvo u Novom Pazaru je lagano gubilo na intenzitetu da bi početkom devedesetih godina definitivno prestalo sa radom.izvidaci1

Zbog takve situacije u državi dvadesetak godina izviđaštva u Novom Pazaru nije bilo aktivno, mada je bilo nekih pokušaja ali zbog nedostatka sluha kod pojedinih ljudi iz lokalne samouprave to je završavalo kao neostvarena ideja. Naravno da je bilo pojedinačnih akcije koje je organizovala Ljilana Kostić, kao odlazak u Buljarice, zatim u osnovnoj školi „Stefan Nemanja“ je bilo organizovano nekoliko aktivnosti dok je postojala Savezna republika Jugoslavija pa su izviđači ove škole sa svojim direktorom, prof. Ahmedom Bihorcem, ostvarili saradnju sa odredima iz Beograda, Bajine Bašte, Prijepolja, Berana, Pljevalja i osetili lepote boravka pod šatorima na Biogradskom jezeru, na Lisjoj steni kod Priboja, u skaut centru na Rajcu…

foto: NoviPazarOnline
foto: NoviPazarOnline

To su ipak bili samo pokušaji.Tako je bilo sve do 2012. godine kada su, ponovo osnovani novi odredi izviđača koji evo već nekoliko godina veoma uspešno rade, nastavljajući da ponosno predstavljaju svoj odred, grad i državu.

foto: NoviPazarOnline
foto: NoviPazarOnline

Svaki odred na svoj način nastavlja širenje ideja izviđaštva, bogateći njen rad i inovirajući ovu organizaciju, prateći zahteve mladih generacija.

Foto: NoviPazarOnline
Foto: NoviPazarOnline
foto: NoviPazarOnline
foto: NoviPazarOnline
Foto: NoviPazarOnline
Foto: NoviPazarOnline
foto: NoviPazarOnline
foto: NoviPazarOnline

Author: Lena Demirovic

OSTAVITI ODGOVOR