Foto: EA FaceBook

Nazivi ulica, trgova i naseljenih mjesta predstavljaju ličnu kartu svakog grada, čuvaju tragove historijskih okolnosti, civilizacijskih i kulturnih prožimanja, te govore o njenom aktuelnom političkom i strateškom opredjeljenju.

Aktuelni odnosno zvanični nazivi ulica u Novom Pazaru ni na koji način ne odražavaju ono što Novi Pazar jeste, niti se mogu smatrati odrazom identiteta Novog Pazara i građana koji u njemu žive.

Na teritoriji Grada Novog Pazara, trenutno, samo 170 ulica ima zvanične nazive upisane u odgovarajuće registre. Primjetno je da među postojećim zvaničnim nazivima ulica ne postoji niti jedan iz bošnjačke historije, odnosno iz historije naroda koji čini oko 90% stanovništva na teritoriji Grada Novog Pazara.
Postojeći nazivi ulica datiraju iz 70-ih godina prošloga vijeka, a u međuvremenu se javila potreba za preko 700 naziva ulica, koje je prošle godine Republički geodetski zavod popisao i zatražio od lokalne samouprave da se što prije definišu.

Shvatajući značaj ove odluke, SDA Sandžaka je pripremila jedan ozbiljan elaborat naziva ulica i isti juče predložila na razmatranje Skupštini grada u obliku Odluke PRIJEDLOGU naziva ulica. Tačka je skinuta s dnevnog reda uz navodno objašnjenje da se krše zakonske procedure, iako se radi o Odluci PRIJEDLOGA, a ne o Odluci UTVRĐIVANJA. Da ne ulazim u detalje zakonskih procedura, ali ta populistička priča „ne pije vodu“ kod onih koji znaju da čitaju. Namjera je bila da se o tome raspravlja upravo na Skupštini grada i to u skladu sa Zakonom, da o tome diskutuju odbornici (predstavnici naroda) a ne portali i botovi.

Juče smo mogli čuti i razna spinovanja partijskih (kvazi)novinara i portala – najviše o pojedinim imenima izvučenim iz konteksta, kako bi se javnost koja nije upoznata u detalje ovog velikog elaborata obmanula i kako bi se 760 predloženih naziva svelo na dvije-tri ličnosti koje smetaju Beogradu.

Hajde onda ovdje da donekle „raspakujemo“ taj PRIJEDLOG ODLUKE:
Prijedlog ima 767 naziva, od kojih 252 naziva nose nazive po bošnjačkim imenima (oko 33%), 68 po srpskim imenima (oko 9%), 55 naziva po imenima svjetskih ličnosti (oko 7%) i 6 po albanskim imenima (oko 0,5%). Ostalo su tradicionalni nazivi naselja, odnosno nazivi ulica iz vremena kada su nastale, ili koji su se odomaćili tokom historije, zatim nazivi po gegrafskim i botaničkim pojmovima.

U prijedlogu je data prednost ličnostima iz historije, književnosti, nauke i umjetnosti, koje su imale veliki značaj za određeni narod, ili širu zajednicu i nisu sporne za narode koji žive na teritoriji Grada. Uvažena je nacionalna struktura stanovništva, tj. adekvatna zastupljenost likova, odnosno događaja iz historije, kulture i tradicije građana koji tu žive. Poštovani su nazivi ulica dati po likovima i događajima iz NOB-a, koji predstavljaju simbole antifašizma.

Prijedlozi naziva ulica imaju za cilj da predstave Novi Pazar kao grad koji baštini evropske i antifašističke vrijednosti, tako su glavnim magistralnim pracima i većim ulicama data imena značajnih evropkim i svjetskim ličnostima. U prijedlozima se mogu naći nazivi dobitnika Nobelove nagrade za mir, poput Nelsona Mandele, Gandija, Martin Luter Kinga, Anrija Dinana (osnivača Crvenog krsta), Vudro Vilsona (stvaraoca ideje UN-a), Majke Tereze, Vili Branta i dr.

Novi Pazar je bio i ostao centar sandžačke regije, te se u njemu trebaju naći i sve istaknute ličnosti koje su obilježile sandžačku historiju. U ovom gradu trebaju biti nazivi ulica po Sretenu Vukosavljeviću iz Prijepolja (predsjedniku ZAVNOS-a), Vladimiru Kneževiću Volođi iz Pljevalja (komandantu NOP-a za Sandžak), kao i po Avdu Međedoviću iz Bijelog Polja, Rasimu Muminoviću i Muhamedu Abdagiću iz Sjenice, Sulejmanu Mašoviću iz Nove Varoši (prvom doktoru pravnih nauka iz Sandžaka) i dr.

Naravno, u prijedlogu ulica su i mnoge lokalne ličnosti, čija imena i važnost na ovaj način treba promovisati. U Novom Pazaru nije postojala ulica koja nosi naziv po Ahmedu Valiju, ili Ahmedu Gurbiju, divanskim pjesnicima iz Novog Pazara. Nije bilo ulice nazvane ni po Vehbiji Hodžiću, Nazifu Šuševiću, velikim novopazarskim intelektualcima, ili Teufiku ef. Imamoviću i Muratu ef. Sukiću, dugogodišnjim sandžačkim muftijama. Tu su i ulice po Abdulahu Gegiću Ducetu, fudbalskom stručnjaku svjetskog nivoa, i po Safetu Mavriću Ćaku, jednom od najvećih promotora ovog grada ikada. Ovo je samo mali broj onih ljudi koji zaslužuju da jedna ulica nosi njihovo ime u svom gradu, a koji su, svakako, uvršteni u ovaj elaborat.

Ispravljena je i historijska (ne)namjerna greška tadašnjih vlasti da se osnivaču grada da kratka i uska ulica sa tablom “ISABEGA ISABEGOVIĆA”. Po ovom prijedlogu ime Isa-beg ISHAKOVIĆA će biti ispravno napisano na tabli u ulici koja mu i dolikuje.

Niko juče nije spomenuo ni da u tom prijedlogu SDA Sandžaka ima preko 50 srpskih ličnosti, dodatih na 55 postojećih – da su predloženi i Kralj Petar i Kralj Dragutin (koji je ukopan u Novom Pazaru) i Kraljica Marija i Ana Dandolo. Da su u prijedlogu i Pavle Vuisić i Čkalja, da su Duško Radović, Nadežda Petrović, Mika Alas, Milutin Milanković i drugi.

Nije pomenuto ni da je vraćeno sjećanje na novopazarske jevreje – SEFARDE (Sefardska ulica) i na čuvenog Sombolika, koje historija Novog Pazara i Sandžaka ne smije zaboraviti.

Na kraju, moram zaključiti, da predloženi nazivi ulica prikazuju Novi Pazar na pravi način, otkrivaju mu pravi identitet i ispravljaju historijske greške koje traju više od pola vijeka. U prijedlozima svako može naći nešto što mu se sviđa – i književnike i naučnike i slikare i arhitekte i političare i fudbalere i košarkaše i boksere i glumce i reditelje i muzičare i Srbe i Bošnjake i Albance i Hrvate i Crnogorce i Nijemce i Turke i Amerikance i Engleze i Švicarce i Špance i Šveđane i tako dalje i tako dalje, a prije svega one koji su donijeli nešto dobro na OVOME SVIJETU.

Svako ko želi bliže da se upozna bliže sa ovim elaboratom može vidjeti na stranici: https://www.facebook.com/ulice.novipazar Ko ne želi, može da botuje, ostajući zatucan u neznanju.

SELAM ALEJKUM
MIR S VAMA
SMRT FAŠIZMU

Preuzeto sa Emir Asceric FB

Author: Lena Demirovic

OSTAVITI ODGOVOR