Upotreba opojnih droga od strane adolescenata jedan je od ozbiljnijih problema savremenog društva i sa pravom se može okarakterisati kao globalan problem. Pogađa sve segmente društva, sve nacije, rase, vjere, socijalne statuse i oba pola. Osim što ugrožava živote mladih pojedinaca, zloupotreba opojnih droga među učeničkom i adolescentnom populacijom utiče na čitavo društvo uopšte i prijeti da izazove trajnu nestabilnost društva.

Opojna droga je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porijekla koja se nalazi na Spisku, u skladu sa Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama („Službeni list SFRJ”, broj 2/64), odnosno supstanca koja djeluje primarno na centralni nervni sistem smanjujući osećaj bola, izazivajući pospanost ili budnost, halucinacije, smetnje u motornim funkcijama, kao i druge patološke ili funkcionalne promijene centralnog nervnog sistema.

Prije par dana Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je u svom studentskom mozaiku objavio epizodu o upotrebi i ovisnosti droga te su potražili i stručno mišljenje terapeuta Irfana Kalića.

Treba napomenuti da upotreba opojnih droga među adolescentnom populacijom predstavlja globalni problem i tiče se adolescenata širom svijeta, bez obzira na razvijenost određenog društva, njegove karakteristike, kulturu, ekonomske faktore, školski sistem i druge aspekte.

Author: Lena Demirovic

OSTAVITI ODGOVOR