foto: BICC Chicago

Prva Bosanska škola pokrenuta je na teritoriji Sjeverne Amerike prije šest godina u Čikagu. Uz podršku Generalnog konzulata B&H u Čikagu, i pod certifikatom Ministarstva civilnih poslova B&H, cilj ove škole je da se djeca u dijaspori obrazuju na materinjem jeziku kao i da uče o istoriji i kulturi svoje domovine. Trenutno školsku 2017/2018 godinu pohađa 100 učenika o kojima se brinu prof. Amina Sendić-Mešić i prof. Enisa Omerović.

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u ovoj školi uz pomoć roditelja i volontera priređena je radionica gdje su se djeca takmičila u izradi bosanskih ćilima. Radionice koje se bave ovakvim aktivnostima pomažu djeci u dijaspori da izgrađuju nacionalnu i kulturnu savjest a ujedno doprinose i jačanju ljubavi prema domovini Bosni i Hercegovini.

Bosansko Američka TV iz New Yorka je zabilježila ovaj događaj i u prilogu možete pogledati kratku reportažu povodom Dana nezavisnosti B&H.

Author: Lena Demirovic