Nedavno se u Novom Pazaru promovisala mantija kao gastronomski specijalitet Sandžaka koje je mnoge uznemirila. No zašto nebi pozitivno gledali na to i nadali se da bi iz sveg ovog mogla da se podigne svijest kod našeg naroda a i kod nadležnih da se ovaj proizvod brenidira na nacionalnom nivou. Mantija treba da bude dio kulinarske kulturne baštine Sandžačkog naroda i treba da se zaštiti kao brend Sandžaka jer nam je ostavljena kao nasljeđe od naših predaka i kao takva svjedoči o istoriji i vrijednosti tog vremena.

Definicija kulturne baštine nam objašnjava da je ona zajedničko bogatstvo sviju nas u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih faktora za prepoznavanje, definisanje i potvrđivanje kulturnog identiteta. Mi kao narod ovog regiona moramo da razvijemo mehanizme i uspostavimo mjere da zaštitimo kulturnu baštinu Sandžaka. A pod tim se podrazumijeva da moramo da imamo jasan cilj koji bi osigurao njeno postojanje, i taj cilj bi morao da obuhvati sljedeće: identifikaciju, dokumentaciju, istraživanje, održavanje, zaštitu, korištenje kao i promociju kulturno baštinskih vrijednosti. Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine osigurava se postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijal za daljnji razvoj zajednice, afirmaciju iste, te stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetniji život.

Sama popularnost mantije u Sandžaku pa čak i širom svijeta nam ukazuje na kvalitet produkta ali isto tako i potencira da bi baš mantija mogla da postane Sandžački brend u svijetu. Neka nam skorašnja promocija mantija i grada Novog Pazara bude poziv da se osvijestimo i da se više ne odnosimo olako i ravnodušno kada su u pitanju naši proizvodi i naš kulturni identitet.

 

Author: Lena Demirovic

Kroz eksperimente i saradnje, njen cilj je da spoji nespojive. Živi prelazeći geografske i kreativne granice.

OSTAVITI ODGOVOR