foto: Google

Povodom obeležavanja međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, udruženje psihologa Novi Pazar je u “Svečanoj sali” kulturnog centra organizovalo tribinu na temu “Unapređenje života osoba sa invaliditetom u Novom Pazaru”.

foto: Google
foto: Google

Invalidnost ima više definicija. Najčešće se ističe da je to stanje koje proizlazi iz gubitka ili redukcije sposobnosti da se izvrše očekivane ili specijalno definisane aktivnosti socijalnih uloga u jednom dužem vremenskom periodu, zbog hronične bolesti ili oštećenja. Prema savremenim shvatanjima invalidno lice definiše se kao osoba koja značajno ili potpuno nema sposobnostivida, sluha, lokomotornih radnji, ili ima intelektualnu insuficijenciju. Te nesposobnosti suštinski onemogućavaju invalidne osobe u razvijanju socijalne komunikacije što značajno utiče na njihovu participaciju u mnogim segmentima života. Zbog toga postoji veoma osmišljen pokret za smanjenje psiholoških, socijalnih i svih drugih prepreka koji ometaju invalidne osobe da ostvare one sposobnosti kojima raspolažu i koje, njihovim ispunjenjem mogu ostvariti značajne lične i socijalne uspehe.

foto: NoviPazarOnline
foto: NoviPazarOnline

Učesnici debate, govorili su o problemima sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom, na koji se način rešavaju i koliko je situacija u progresu kad je u pitanju kvalitet života osoba sa invaliditetom. O ovome su govorili, dr. Fevzija Murić-predstavnik gradske uprave, Svetlana Velimirović-ispred centra za socijalni rad, Jasmin Ganić-predstavnik Udruženja psihologa Novi Pazar, dr. Bilsana Kurtanović-ispred zdravstvenog centra, Mirza Ugljanin-predstavnik roditelja dece sa invaliditetom i Radoš Mrlješ-predsednik saveza slepih Novi Pazar.

foto: NoviPazarOnline dr. Fevzija Murić-gradska uprava
foto: NoviPazarOnline
dr. Fevzija Murić

Dr. Fevzija Murić – predstavnik gradske uprave u Novom Pazaru, istakao je da je grad spreman da uloži potrebna sredstva za rešavanje opštih problema sa kojima se susreću svakodnevno osobe sa invaliditetom. Posebno je naglasio da je pravo učešća osoba sa inveliditetom jedna od ključnih stvari stabilne demokratije, aktivnog građanstva i smanjenja nejednakosti u društvu. Rečeno je da je usvojen budžet za 2017. godinu i da su planirana značajna sredstva za realizaciju projekata koji će pomoći osobama sa invaliditetom.

foto: NoviPazarOnline Svetlana Velimirović-centar za socijalni rad
foto: NoviPazarOnline
Svetlana Velimirović

Svetlana Velimirović, predstavnik centra za socijalni rad, podelila je sa prisutnima koliko je teško osobama sa invaliditetom, posebno ako se radi o mlađoj populaciji. Ona je istakla da se centar za socijalni rad trudi da pomogne koliko je u mogućnosti ovim osobama a po najviše roditeljima dece za kojima je kako je ona rekla: ” Po najviše teško, jer za njih skoro niko i nema razumevanja”.

foto: NoviPazarOnline Jasmin Ganić-udruženje psihologa Novi Pazar
foto: NoviPazarOnline
Jasmin Ganić – psiholog

Jasmin Ganić, sekretar Udruženja psihologa Novi Pazar, bazirao se na probleme koje svakodnevno imaju osobe sa invaliditetom a koji se relativn lako rešavaju. Jedan od tih problema je postavljanje rampi u svim javnim institucijama za osobe sa invalidskim kolicima. Takođe je istakao  da se stanje popravlja, ali da mora još dosta da se radi i da se nada da će pomoć lokalne samouprave, nadležnih ministarstava i institucija biti veća. Nada se da će lokalna zajednica biti senzibilnija za potrebe osoba sa invaliditetom.

foto: NoviPazarOnline dr. Bilsana Kurtanović
foto: NoviPazarOnline
dr. Bilsena Kurtanović

Dr. Bilsana Kurtanović kao predstavnik zdravstvenog centra u Novom Pazaru, osvrnula se na broj registrovanih osoba sa invaliditetom. Ona je rekla da broj registrovanih nije ni približan onom broju koliko ima tih osoba. Razlog tome je najverovatnije što roditelji dece sa posebnim potrebama ne žele da im dete bude registrovano kao takvo. Doktorka je rekla da se zdravstveni centar trudi svima da pomogne ali da je istina da je potreba za stručnjacima svakim danom sve veća.

foto: NoviPazarOnline Mirza Ugljanin-roditelj deteta sa invaliditetom
foto: NoviPazarOnline
Mirza Ugljanin

Mirza Ugljanin ispred roditelja dece sa posebnim potrebama govorio je o problemima sa kojima se susreću roditelji i deca. Sam Mirza je otac devojčice sa invaliditetom pa je ispričao potresnu priču o svojoj ćerkici nakon koje su se prisutnima mogle videti suze u očima. Naglasio je da je borba velika ali da je dobro što postoje udruženja koja organizuju razne radionice za decu sa posebnim potrebama. Takođe je istakao da roditelji ne treba da kriju svoju decu sa invaliditetom, već da treba ih dovode u udruženja kako bi učestvovali u radionicama i kako bi stekli nove drugare.

foto: NoviPazarOnline Radoš Mrlješ-predsednik saveza slepih Novi Pazar
foto: NoviPazarOnline
Radoš Mrlješ – psiholog

Radoš Mrlješ,  predsednik Medjuopštinske organizacije slepih i slabovidih osoba Novi Pazar je slabovida osoba koja je u roku diplomirala psihologiju. On je govorio o svom životu, školovanju i načinima za uspeh koji je on postigao. “Nikada nisam imao osećaj da ne vidim dobro, već da samo drugi ljudi vide bolje od mene. Moj svet je uvek bio identičan, jer sam uvek video na isti način. Nije bilo lako, bio ograničen u pojedinim stvarima ali uz podršku porodice i prijatelja prevazilazio sam to. Moram da pomenem Mirsadu Dibranin- Ajdinović, tifologa u udruženju koja mi je kroz školovanje mnogo pomogla u prevazilaženju prepreka.” On je mladim ljudima sa invaliditetom poručio da se ne predaju i da iskoriste svoje potencijale da bi im život bio bolji.

Blizu 100 prisutnih pomno je pratilo tribinu. Među njima je bilo roditelja dece sa posebnim potrebama i nekoliko predstavnika udruženja za pomoć osobama sa invaliditetom. Prisutni su na kraju dobili mogućnost da pitaju ono što ih zanima ili da daju neki svoj predlog za unapređenje života osoba sa invaliditetom. Tribina je uspešno realizovana zahvaljujući velikoj posećenosti i dobroj saradnji Udruženja psihologa Novi Pazar sa jedinicma lokalne samouprave i ostalim organizacijama civilnog društva.

foto: NoviPazarOnline
foto: NoviPazarOnline

Author: Lena Demirovic